hoofding afbeelding van de website
tuin-landschap
ruimtelijk

opdrachten

privétuinen – semi-publieke ruimten – publieke ruimten – landschapsplanning - planning en stedenbouw – groenbeheerplannen – stedenbouwkundige vergunningsaanvragen structuurplanning verkavelingen – woonuitbreidingsgebieden - projectstudie omgevingswerken – conceptplannen - stijl afhankelijk van omgeving

opdrachtgevers

particulieren - gemeenten - provincies - bedrijven - aannemers - tuinaanleggers projectontwikkelaars - vastgoedmakelaars - notarissen - landmeters - architecten verenigingen - stedenbouwkundigen - ruimtelijke planners - landschapsarchitecten - horeca-uitbaters - handelaars - overheidsinstellingen …

samenwerking met

ruimtelijke planners - stedenbouwkundigen - landschapsarchitecten - architecten archeologen - ingenieurs - geografen - sociologen - kunstenaars - landmeters - biologen geologen - tekenaars...

linkhome