hoofding foto met naam website

Advies

Sinds 2002 zetelt Marie-Christine Baptist als deskundig lid en ondervoorzitter in de gemeentelijke commissie voor ruimelijke ordening (GECORO) te Heusden-Zolder.

De Gecoro adviseert het gemeentelijk beleid over de volgende onderwerpen:

 • Stedenbouwkundige aanvragen in een beschermd landschap of dorpsgezicht; met uitzondering van de werken van geringe omvang;
 • Stedenbouwkundige aanvragen voor belangrijke bedrijfs- en handelsdoeleinden;
 • Grote verkavelingaanvragen waarbij infrastructuur of nutsvoorzieningen aangelegd worden;
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau;
 • Structuurplannen op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau;
 • Het gewestplan;
 • Grote infrastructuurwerken;
 • Aansnijden van woonuitbreidingsgebieden;
 • Stedenbouwkundige- en verkavelingsverordeningen;
 • Ruimtelijke problemen van esthetische aard o.m. in verband met stedenbouwkundige aanvragen, werken, e.d.;
 • Het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.
linkhome

Ondervoorzitter Gecoro gemeente Heusden-Zolder