hoofding foto met naam website

Publieke ruimte

Overheidsopdrachten (provincies, gemeenten, …), ontwerp van recreatieruimten, begraafplaatsen, sportterreinen, opmaak groenbeheerplannen, groenstructuurplannen, landschapsstudies, inrichting publieke ruimte, …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
BokrijkBiennale20111b
BokrijkBiennale20112a
BokrijkBiennale20114a
BokrijkBiennale20115a
BokrijkBiennale20116a
BokrijkBiennale20117a

Conceptplan Bokrijk Biennale 2011

opdrachtgever: Limburgs Landschap vzw | (2010/planningsfase) - opp . : 80.000 m2

In de zomer van 2010 werden we gevraagd om een conceptplan op te maken voor de organisatie van een Biennale voor Amateurkunsten in het park van Bokrijk. Alle Limburgse amateurverenigingen en academies krijgen de kans om deel te nemen. Het betreft de kunstvormen “plastische kunsten”, “woord”, “muziek” en “dans”. Bedoeling is het park ter beschikking te stellen aan de amateurkunstenaars tijdens de maanden september en oktober van 2011. Er komen zowel vaste als mobiele voorstellingen. Het conceptplan vormt een referentiekader voor de organisatie en houdt zoveel mogelijk rekening met de genius loci (eigenheid van de plek).

linkhome