hoofding foto met naam website

Publieke ruimte

Overheidsopdrachten (provincies, gemeenten, …), ontwerp van recreatieruimten, begraafplaatsen, sportterreinen, opmaak groenbeheerplannen, groenstructuurplannen, landschapsstudies, inrichting publieke ruimte, …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
groenbeheerplanBoneputBree3b
groenbeheerplanBoneputBree4a
groenbeheerplanBoneputBree5a
groenbeheerplanHoogveldBree1a
groenbeheerplanHoogveldBree9a
groenbeheerplanSolterveldBree6a

Groenbeheerplannen park Boneput, park en wijk Hoogveld en wijk Solterveld te Bree

i.s.m. Libost - Groep NV | Opdrachtgever: gemeente Bree | (2009-2010) – opp. : 250.000 m2

Voor de opmaak van de groenbeheerplannen van het park Boneput, het park en de wijk Hoogveld en de wijk Solterveld werd een grondige inventarisatie doorgevoerd. Deze werd digital verwerkt in een dbase en GIS-omgeving, zodat de gemeente ten allen tijde van op kantoor kan bijsturen. Na de inventarisatie en overleg met de gemeentelijke diensten (technische dienst, groendienst, milieudienst, dienst ruimtelijke ordening) werd voor elk deelgebied een groenbeheerplan opgemaakt. Dit plan geeft aan waar welke maatregelen genomen dienen te worden en binnen welke termijn. Ook de frequentie van onderhoud wordt meegegeven. Hiervoor werden zoveel mogelijk de richtlijnen van het Harmonisch park- en groenbeheer (www.natuurenbos.be) gevolgd.

linkhome