hoofding foto met naam website

Publieke ruimte

Overheidsopdrachten (provincies, gemeenten, …), ontwerp van recreatieruimten, begraafplaatsen, sportterreinen, opmaak groenbeheerplannen, groenstructuurplannen, landschapsstudies, inrichting publieke ruimte, …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
GroeneBoulevardHasselt1b
GroeneBoulevardHasselt2a
GroeneBoulevardHasselt3a
GroeneBoulevardHasselt4a
GroeneBoulevardHasselt5a
groeneboulevardvoorweb1

Conceptplan en beplanting Groene Boulevard te Hasselt

i.s.m. Libost-Groep NV | Opdrachtgever: Stad Hasselt | (1996-1999) – opp. :

De voormalige Kleine Ring van Hasselt werd onder impuls van burgemeester Steve Stevaert eind jaren ’90 ingericht tot Groene Boulevard. Vooraleer met het ontwerp te starten werd een grondige analyse gedaan van de omgeving (functioneel en ruimtelijk) en werd een structuurplan opgemaakt waarbij alle deelfacetten aan bod kwamen.
Van in het begin werd gedacht aan een dwarsprofiel waarbij zoveel mogelijk ruimte zou vrijkomen voor de voetganger, de fietser en groen. Daarnaast ging bijzondere aandacht naar de herkenbaarheid en de functies van de verschillende plekken langs deze ring o.a. Vanveldekeplein, Leopoldplein, Dusartplein en de diverse invalswegen. De centrale voetgangerszone op de ring verbindt de verschillende onderdelen en biedt ruimte voor ontmoeting, voor aankondiging van activiteiten, ... Het materiaal werd gekozen in functie van één zgn. huisstijl. Er werden o.a. speciale boordstenen ontwikkeld. Overheersende boomsoort is Acer platanoides ‘Emerald Queen’ (Noorse esdoorn) voor de hele boulevard. Deze boomsoort is inheems in Europa en heeft een opgaande groeiwijze. Hij wordt 12 tot 15 m hoog. Hij is zeer winterhard, bestand tegen verharding, luchtvervuiling en takbreuk. Hij bloeit in het voorjaar met gele bloemen nog voor de bladontwikkeling en heeft een mooie herfstkleur.
Het project Groene Boulevard vereiste een zeer intensieve samenwerking tussen de verschillende partners en disciplines o.a. De Lijn, de Stad Hasselt, het Vlaams Gewest, de ontwerpers, de aannemers, ...

 

 

 

linkhome