hoofding foto met naam website

Publieke ruimte

Overheidsopdrachten (provincies, gemeenten, …), ontwerp van recreatieruimten, begraafplaatsen, sportterreinen, opmaak groenbeheerplannen, groenstructuurplannen, landschapsstudies, inrichting publieke ruimte, …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
groenbeheerplanwijkHalheiHeusdenZolder1a
groenbeheerplanwijkHalheiHeusdenZolder2a
groenbeheerplanwijkHalheiHeusdenZolder4a
groenbeheerplanwijkHalheiHeusdenZolder5a
groenbeheerplanwijkHalheiHeusdenZolder6b
HALHEIplan4otvoorweb1

Omgevingswerken wijk Halhei te Heusden – Zolder

Opdrachtgever: gemeente Heusden - Zolder | (2009/planningsfase) – opp. : 45.000 m2

De wijk Halhei is een sociale woonwijk uit de jaren ’70 aan de voet van de mijnterril van Heusden - Zolder. In het oorspronkelijk ontwerp werd veel aandacht besteed aan groen en open ruimte. Elke straat was voorzien van straatbomen. Er is ook een grote centrale groene ruimte en een speeltuin. Intussen zijn de beplanting en de voetpaden sterk verouderd en is een dringende renovatie van de publieke ruimte noodzakelijk. Bij de planning wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners, waarvan de samenstelling intussen is geëvolueerd, en de gemeentelijke diensten die instaan voor de aanleg en het onderhoud van de verharding en beplanting. Er worden ruimtes voorzien voor de inplanting van afvalcontainers en “groene” parkings. De nieuwe aanleg dient uiteindelijk onderhoudsvriendelijker en duurzamer te zijn.

linkhome