hoofding foto met naam website

3-11-2010: Bokrijk Biënnale zal doorgaan als nevenactiviteit van Manifesta 9 in 2012 (Limburg)

21-10-2010 : Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) : Beleidsbrief 2011 Ruimtelijke Ordening door P. Muyters, Vlaams minister van R.O.
méér info: Vlaams parlement - ruimtelijke ordening.

3-09-2010: Conceptplan Bokrijk Biennale 2011
eerste opdracht voor de Provincie Limburg - samenwerking met de Limburgse amateurkunstverenigingen en Kunstacademies : beeldende kunsten, muziek, woord en dans komen aan bod!

linkhome