hoofding foto met naam website

Publieke ruimte

Overheidsopdrachten (provincies, gemeenten, …), ontwerp van recreatieruimten, begraafplaatsen, sportterreinen, opmaak groenbeheerplannen, groenstructuurplannen, landschapsstudies, inrichting publieke ruimte, …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
groenstructuurphilipssite1
Philipssite1a
Philipssite2a
Philipssite3a
Philipssite4a
Philipssite5b

Conceptplan park Philipssite te Leuven

i.s.m. De Gregorio & Partners | Opdrachtgever: Stad Leuven | (2000-2001) – opp. : 86.000 m2

Het conceptplan voor het park op de Philipssite (86 000 m2) kwam tot stand door een voorafgaande grondige analyse van de omgeving : bestaand reliëf, bestaande en te verwachten looproutes, verbindingen met het stadscentrum, relatie met de Parkabdij van Heverlee, aansluiting op de Geldenaaksevest, de Geldenaaksebaan en de Parkpoort, het gebruik van de bestaande speeltuin, verbindingen tussen de bestaande en nieuwe gebouwen (Ubicenter, sportcomplex, kinderkribbe, politiekantoor, postkantoor, administratief centrum). Er werd veel aandacht besteed aan de creatie van diverse plekken met een eigen identiteit, gebundeld tot een aantrekkelijk geheel.

 

 

linkhome