hoofding foto met naam website

Vergunning | verkaveling

Marie-Christine Baptist stelt uw dossier samen voor een vergunnings- of verkavelingsaanvraag. ZIj kan u bijstaan in de behandeling van uw dossier bij de overheid. Zij kan een projectstudie maken.

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
PlatteLindenberg1b
foto4a
foto5a
foto6a
foto4a1
foto4a2

Platte Lindenberg - Dilsen-Stokkem

opdrachtgever: Limburgs Landschap vzw (2008)

Vergunningsaanvraag voor éénmalige inrichtingswerken Platte Lindenberg te Dilsen-Stokkem (deel van Nationaal Park Hoge Kempen)

linkhome