hoofding foto met naam website
foto van een ruilverkaveling

deskundig advies inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening

samenstelling dossiers voor vergunningsaanvragen, verkavelingen, woonuitbreidingsgebieden, …

opmaak ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen

Tuin te Hasselt

deskundig advies

studie en ontwerp van publieke, semi - private en private tuinen, parken en landschappen

opstellen uitvoeringsdossiers 

opvolging der werken | begeleiding van de aanleg

linkhome