hoofding foto met naam website

Private tuinen

Ontwerp van stadstuinen, landelijke tuinen, daktuinen, tuin- en parkrenovatie, opmaak schadebestekken voor bomen, afsluitingen, verhardingen, enz. …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
TuinMGenk1b
TuinMGenk4a
TuinMGenk5a
TuinMGenk7a
TuinMGenk8a
foto6a

Tuin M te Genk

(2001) – opp.:

Deze tuin is gelegen bij een woning in pastorijstijl in een dichtbebouwde wijk te Genk. De tuin werd aansluitend op de bouw van de woning gerealiseerd. Het is een relatief kleine tuin, die evenwel aansluit op een 5-tal andere tuinen. Het was dus een hele klus om op relatief korte termijn voldoende privacy te creëren. Aangezien de voortuin volledig op het zuiden lag, hebben we hier een groenscherm van Quercus palustris (Moeraseik) voorzien waaronder geparkeerd kan worden.

linkhome