hoofding foto met naam website

Private tuinen

Ontwerp van stadstuinen, landelijke tuinen, daktuinen, tuin- en parkrenovatie, opmaak schadebestekken voor bomen, afsluitingen, verhardingen, enz. …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
TuinZHalen2
foto2a
foto3a
foto4a
foto5a
foto6a

Tuin Z te Halen

2001) – opp.:

De eigenaars van deze tuin in Halen (Zelem) hadden een probleem : de voorbijrijdende wagens konden zomaar hun gazon oprijden vanaf de straat. Een afsluiting plaatsen, daar waren ze géén voorstander van : “dat is zo gevangenis-achtig”. Gelukkig hadden ze in de tuin nog enkele grote keien (ijzerzandsteen) liggen die hier perfect voor konden dienen. Er werd een ontwerp gemaakt waarbij de keien samen met siergrassen en buxuspartijen een perfecte afsluiting vormden. Het spel van licht en schaduw op de keien geeft een speels effect. De overgang naar het gazon werd gerealiseerd met een pad in breuksteen.

linkhome