hoofding foto met naam website

Private tuinen

Ontwerp van stadstuinen, landelijke tuinen, daktuinen, tuin- en parkrenovatie, opmaak schadebestekken voor bomen, afsluitingen, verhardingen, enz. …

prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
prachtig beeld van tuinhuis met daarvoor vijver
TuinCSintMartensLatem1b
TuinCSintMartensLatem2a
TuinCSintMartensLatem3voorweb1
foto4a
foto5a
foto6a

Tuin C te Sint-Martens-Latem

(2001) – opp.:

Deze tuin in Sint-Martens-Latem bevat een dokterspraktijk aan huis. De moeilijkheid was hier om een scheiding te realiseren tussen de praktijkruimte en de private ruimte, zonder afbreuk te doen aan het geheel. We hebben dit trachten te realiseren door de inbreng van een loofgang en deurpanelen in cortenstaal. Verder bevat deze tuin een groot terras in gebakken straatstenen en een ovalen siervijver in kunststoffolie. De tuin bestaat verder uit speelgazon en bos.

linkhome