hoofding foto met naam website

Sinds de oprichting in 2000 heeft Marie-Christine Baptist ervoor gekozen om tuin- & landschapsarchitectuur te combineren met ruimtelijke planning. Ieder project maakt immers deel uit van een geheel, zowel in tijd als in ruimte. Iedere plek heeft een geschiedenis, een heden en een toekomst. Als ontwerper ben je mede verantwoordelijk voor hetgeen gerealiseerd wordt.

Ondanks het feit dat de gebruiker(de mens) en de omgeving in de loop der tijd kunnen wijzigen, wordt telkens gestreefd naar een duurzaam concept : bomen worden bijvoorbeeld niet geplant voor één generatie en de grote structuren (zoals hagen, paden, …) moeten een lange tijd kunnen meegaan. Een gedegen planten-, materialen en bodemkennis zijn uiterst belangrijk.

Een private tuin of een publieke ruimte moet een bijdrage leveren aan het welzijn van de mens en zijn omgeving, rekening houdende met de wetten der natuur. Dit kan door een minimaal gebruik van dode materialen zoals verhardingen, meubilair, verlichting, ...
Elk project moet bovendien tegelijkertijd verrassend, aantrekkelijk en rustgevend zijn. Het is een kunst om in elk project tegelijkertijd aandacht te besteden aan seizoensbeleving, de vier dimensies (hoogte, breedte, diepte en de groei en bloei van planten), oriëntatie van het terrein, herkenbaarheid en diversiteit.

Ook de kwaliteit van de uitvoering en het beheer van de tuin of de ruimte zijn van cruciaal belang. Daarom is het noodzakelijk dat elk project in zorgvuldig overleg met de eigenaar/beheerder tot stand komt en opgevolgd wordt.

U kunt zelf uw aannemer kiezen of wij kunnen voor u een prijsoffertevraag of een aanbesteding organiseren.

linkhome