landschap

Tuin- & Landschap

Deskundig advies en expertise inzake tuin en landschap.
Studie, planning en ontwerp van groene ruimten.
Opstellen uitvoeringsdossiers.
Opmaak groenbeheerplannen.
Opvolging der werken / Begeleiding van de aanleg.

Een selectie van onze projecten en realisaties
i.v.m. tuin en landschap vindt u hier

dreef

Ruimtelijke planning

Deskundig advies inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Studie, planning en ontwerp van publieke open ruimten.
Opmaak ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

Een selectie van onze projecten en realisaties
i.v.m. ruimtelijke planning vindt u hier

Visie

“Elk project maakt deel uit van een geheel, zowel in tijd als in ruimte.”
Dat is ons uitgangspunt.

Vanuit de omgeving en de historiek van de plek gaan we verder in detail en koppelen we regelmatig terug, zodat het project volledig gedragen wordt door zijn omgeving en zijn gebruikers.

natuur

Of het nu om een tuin, een park, een landschap of een publieke open ruimte gaat : telkens gaan we uit van een specifieke situatie en trachten we deze te optimaliseren voor zijn gebruikers.
Op een creatieve manier en met respect voor bestaande waardevolle elementen, zoals grote bomen en natuurlijke bodem. Samen met u zoeken we naar de ideale oplossing voor uw vraag. Het kan hierbij gaan om een totaalproject of om een (gedeeltelijke) herinrichting. 
Ons uiteindelijk doel is het creëren van een unieke plek met een verhaal, waar het aangenaam is om te leven : voor mensen, voor planten èn voor dieren, nu en in de toekomst. U kan bij ons terecht voor deskundig advies, we begeleiden u in het ontwerpproces, binnen een bepaald tijdsbestek en maken een duidelijk plan, als middel om uw project op een weldoordachte manier te realiseren en te beheren.
We gaan zorgvuldig met u in overleg. U vindt in ons een betrouwbare partner.

vijver

Bij ruimtelijke projecten vertrekken we vanuit de groenstructuur en de waterstructuur.

We besteden aandacht aan de mobiliteit en de sociale betrokkenheid. We trachten een inzicht te bekomen in de gebruikers van de ruimte en de diverse activiteiten die er plaatsvinden, op verschillende momenten van de dag of week of door de seizoenen heen.

Een ruimte kan verschillende functies vervullen (werken, ontspannen, ontmoeten, …) en deze kunnen veranderen in de tijd (kind, adolescent, bejaarde, …).

Daar houden we rekening mee.

rivier

In onze projecten streven wij naar een natuurlijk evenwicht tussen temperatuur, licht, lucht, water, bodem, reliëf, de mens, vegetatie/beplanting en dieren.

Volgende aspecten bepalen volgens ons eveneens de aantrekkelijkheid, de kwaliteit en de duurzaamheid van een project : beleving (geluid, licht en schaduw, uitzicht), eigenheid, verbindingen, beeld, dynamiek, intimiteit, rust, zitgelegenheid, speelruimte, gebruik van eerlijke materialen, toegankelijkheid, veiligheid, kunst en cultuur, biodiversiteit en niet te vergeten : de nazorg (onderhoud en beheer).

Kortom : we gaan bij elke opdracht voor een integrale benadering. Samenwerking en participatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Wat doen wij?

private tuin – binnentuin - publieke open ruimte – woonomgeving - schoolomgeving - werkomgeving - bedrijfsterrein - parkontwerp –
landschapsplan – groenbeheerplan – structuurplan - ruimtelijk uitvoeringsplan - uitvoeringsdossier - begeleiding uitvoering - advies

Wie zijn onze opdrachtgevers?

particulieren - bedrijven - instellingen - scholen - projectontwikkelaars - verenigingen - gemeenten - provincies - Vlaamse overheid

Met wie werken wij samen?

ruimtelijke planners - stedenbouwkundigen - architecten - landschapsarchitecten - ingenieurs - geografen - geologen - biologen sociologen - landmeters – tuinaanleggers - aannemers - boomverzorgers - kunstenaars