Planning

Omgeving De Koepel - Heusden-Zolder

Visie en Structuurschets

2018-2019 – opdrachtgever : De Koepel vzw | opp. 3,15 ha

In een voormalig schoolgebouwtje in de wijk Heusden-Cité zetelt de vereniging “De Koepel”. Deze vereniging heeft als doel het inrichten, ondersteunen, bevorderen en overkoepelen van allerhande socio-culturele, educatieve en andere activiteiten ten voordele van kansarmen en minderbedeelden. Aangezien de kwaliteit van de omgeving van het gebouw de laatste jaren sterk achteruit ging, wenste de stuurgroep van de vereniging in de eerste plaats een stedenbouwkundige visie voor de site : hoe kan de site beter geïntegreerd worden in zijn omgeving, zodat de omgeving in zijn totaliteit opgewaardeerd wordt.

In het door ontwerpbureau Omgeving opgemaakte Masterplan Heusden-Cité (2011) werd de zone Mommeplas-Kleuterberg, waarin het schooltje gelegen is, reeds aangeduid als strategische plek. Onze visie gaat hierop verder : het gebouw is door zijn centrale ligging ideaal gesitueerd om een belangrijke rol te vervullen als verbindend element en kan uitgroeien tot een markant herkenningspunt voor de wijk; de aanpalende, beperkte speelruimte kan uitgebouwd worden tot een volwaardig buurtparkje (+/- 1.000 m2) en het parkeren zou beter geclusterd kunnen worden. De site doorwaadbaar houden voor voetgangers en fietsers is noodzakelijk om de sociale controle en betrokkenheid te versterken. Een herinrichting van de voormalige speelplaats tot aangename ontmoetingsruimte met plaats voor groen en schaduw is aangewezen. Het bestaande waardevolle groen (vooral bomen) dient minstens behouden te blijven en liefst uitgebreid, zodat er ook ruimte komt voor de opvang van oppervlaktewater. De kwaliteit van het gebouw en de woningen in de omgeving dient verbeterd te worden en aangepast aan de huidige noden.
Op basis van deze visie maakten we in overleg met de stuurgroep van De Koepel een voorstel van structuurschets op voor de site, welke verder zal besproken worden met de stakeholders (gemeente, buurtbewoners, verenigingen, handelaars, ondernemers) om de haalbaarheid af te toetsen. De bedoeling is om uiteindelijk tot concrete realisaties over te gaan, die de omgevings- en verblijfskwaliteit zullen verbeteren.

Bekijk onze andere projecten i.v.m. ruimtelijke planning.

5.Jesseren%20oude%20boomgaard
6.Art%20Bokrijk%20binnenkoer
2.Nieuwenhoven%20Sint Truiden%20educatieve%20vijver