Planning

Ruilverkaveling Jesseren

Structuurplan i.s.m. Libost-Groep

1995-1997 – opdrachtgever VLM (Vlaamse Landmaatschappij) | opp 1825 ha

Voor de ruilverkaveling Jesseren maakten we reeds in de jaren ’90 een structuurplan op, dat rekening hield met tal van factoren zoals waarde en grootte van de kavels, ligging, ontsluiting en toegankelijkheid van de akkers, bodemtypes, verkeersveiligheid, landschapswaarde, natuurwaarden, cultuurhistorische aspecten, toeristische belangen, enz. Een integrale aanpak dus.Om hiertoe te komen werd eerst een grondige inventarisatie uitgevoerd, waarna samen met de VLM een visie werd opgesteld. Uiteindelijk werd een ontwerp-uitvoeringsplan opgemaakt. Dit werd met alle belangengroepen doorgesproken.Voor de opmaak van dit plan werd gebruik gemaakt van GIS (geografische informatiesystemen). In 2011 startten de eerste werken op het terrein : aanpassing wegenis, inrichting fiets- en wandelroutes, aanleg wachtbekkens voor wateropvang, aanleg beplanting, aanleg pastorietuin, speelbos, … Momenteel is het een aantrekkelijk gebied, zowel voor de landbouw, de natuur als de mens.

Bekijk onze andere projecten i.v.m. ruimtelijke planning.

3.Nieuwenhoven%20Sint Truiden%20oud%20bezoekerscentrum
3.Art%20Bokrijk%20park
6.De%20Koepel%20speeltuin