Publiek

Wijken Boneput-Hoogveld-Solterveld - Bree

groenbeheerplannen, i.s.m. Libost-Groep

2009 - opdrachtgever : stad Bree | opp 25 ha

Voor de opmaak van de groenbeheerplannen van deze woonwijken voerden we eerst een grondige inventarisatie door. Deze werd digitaal verwerkt in een databank en GIS-omgeving, zodat de gemeente ten allen tijde kan bijsturen. Na overleg met de gemeentelijke diensten (technische dienst, groendienst, milieudienst en ruimtelijke ordening) werd voor elk deelgebied een groenbeheerplan opgemaakt. Dit plan geeft aan waar welke maatregelen dienen genomen te worden en binnen welke termijn. Ook de frequentie van onderhoud werd meegegeven. Hiervoor werden zoveel mogelijk de principes van Harmonisch park- en groenbeheer gevolgd.

Bekijk onze andere publieke projecten.

3.Pollismolen%20Bree%20speeltuin
1.Hengelhoef%20buitenklasje
1.Nieuwenhoven%20Sint Truiden%20Greenspot